Reklāmas saskaņošana

Reklāmas saskaņošai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu (veidlapa Nr.DA _118_v3).
  • Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas.
  • Papildu efektu raksturojums (piemēram: apgaismojums, skaņu efekti, ja tādi plānoti).
  • Reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai, ja izkārtni paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma.

Reklāmas saskaņošanas izmaksas

AVMM izgatavoto un uztādīto reklāmas materiālu saskaņošana sākas no 70 EUR + PVN Pasūtītājam jānodrošina elektriniski parakstīts saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašniekiem. Pašvaldības nodeva par dokumentu izgatavošanu (Rīgā 22.77 EUR) un reklāmas nodevas atbilstoši reklāmas laukumam un zonai.

Ar ko jāsaskaņo reklāmas izvietošana

Reklāmas izvietošana jāsaskaņo ar pašvaldību un atsevišķos gadījumos ar Latvijas valsts ceļiem

SAŅEMT PIEDĀVĀJUMU!

Contact Form LV